Fizibilite

Yatırım Teşvik Belgesi almak için Fizibilite hazırlamak, Belge ile ilgili İthalat ve İhracat işlemlerini yönlendirmek, belge taahhüt kapama veya revize işlemleri yerine getirilir.

  • Dahilde İşleme Proje Formunu doldurarak Dahilde İşleme Belgesi almak ithalat ve ihracatını müteakip kapama ve teminat çözüm işlemleri takip edilir.
  • Hariçte İşleme Proje Formunu doldurarak Hariçte işleme Belgesi almak. Çıkış ve giriş işlemlerine müteakip belge kapaması yapılır.
  • Serbest Bölgelerde yer açmak için gerekli izinler alınır.
  • Genel antrepo Açılışlarına aracılık etmek – Dosya Hazırlayıp Gümrük Başmüdürlük ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden gerekli izni alınır.
  • Basitleştirilmiş Usul ve Sonradan Kontrol Belgesi alınır.
  • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Belgesi alınır.